Velkommen til Samleviden - stedet hvor elever og lærere i forsøget Socio Media Education løbende samler og udbygger den vigtigste viden, der tilegnes og skabes i klassen.

Husk at denne side er jeres side! Den viden, der findes her, behøver ikke være almengyldig.
2hh11oma.jpg

Peter havde sammensat holdet, som udfordrede og vandt over lærerholdet, ved Aktivitetsdagen 13.11.2012:

Aktivitetsdag1.jpg
Aktivitetsdag2.jpg
Turen til Tyskland i 1.g.:
1øma_tyskland_213.JPG
1øma_tyskland_263.JPG